პერსონალი

ნიკა გოგიჩაძე

ART TOWN FOUNDER

2019 წელს მონაწილეობა მიიღო COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA - მსოფლიოს წამყვან სავაჭრო ბაზარზე, რომელიც აერთიანებს სილამაზის ინდუსტრიის ყველა სექტორს.

მისი მთავარი მიზანი - სილამაზის და ესთეტიკის ინდუსტრიის უახლესი სიახლეების დანერგვა საქართველოში.

2015 – 2018 წლებში მუშაობდა ნიდერლანდებში ჰააგას უნივერსიტეტში.

დაამთავრა სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი - მიენიჭა სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრის აკადემიის ხარისხი.

დაგვიკავშირდით ეხლა და მიიღეთ სპეციალური შეთავაზება!